border

 • 61border\ on — v. phr. To be adjacent to; come close to; adjoin. Our village borders on the Mississippi River. John s actions border on irresponsibility …

  Словарь американских идиом

 • 62border on — PHRASAL VERB If you talk about a characteristic or situation bordering on something, usually something that you consider bad, you mean that it is almost that thing. → See also border 2) [V P n] He has never exhibited the self confidence,… …

  English dictionary

 • 63border on — come close to (an extreme condition). → border …

  English new terms dictionary

 • 64border — n 1. perimeter, periphery, edge, rim, fringe, verge, skirt; circumference, circuit, compass, ambit, margin, frame, outline, confine, confines; brink, brim, brow, hem; bound, limit, bourn, pale, extremity, termination; limits, city limits, outer… …

  A Note on the Style of the synonym finder

 • 65border — riba statusas T sritis ekologija ir aplinkotyra apibrėžtis Erdvės ar laiko tarpų skiriamoji vieta. atitikmenys: angl. border; boundary; limen; limit; range vok. Grenze, f; Grenzwert, m; Limit, n rus. граница, f; предел, m …

  Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas

 • 66border — riba statusas T sritis ekologija ir aplinkotyra apibrėžtis Pastovusis dydis, prie kurio artėja kintamasis dydis, priklausomas nuo kito kintamojo dydžio. atitikmenys: angl. border; boundary; limen; limit; range vok. Grenze, f; Grenzwert, m; Limit …

  Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas

 • 67border — riba statusas T sritis ekologija ir aplinkotyra apibrėžtis Tam tikromis sąlygomis vartojama dydžio vertė, kurios negalima viršyti. atitikmenys: angl. border; boundary; limen; limit; range vok. Grenze, f; Grenzwert, m; Limit, n rus. граница, f;… …

  Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas

 • 68border — riba statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Kartografijoje – žemėlapio dalis tarp vidinio ir išorinio rėmelio. atitikmenys: angl. border pranc. marge intérieure …

  NATO terminų aiškinamasis žodynas

 • 69border — rėmelis statusas T sritis informatika apibrėžtis ↑Kraštinės, ribojančios objektą iš visų pusių. Pavyzdžiui, ↑išorinės lentelės kraštinės. ↑Vidinės lentelės kraštinės nepriklauso lentelės rėmeliui, tačiau jos gali sudaryti langelio, stulpelio,… …

  Enciklopedinis kompiuterijos žodynas

 • 70border — kraštinė statusas T sritis informatika apibrėžtis Linija, ribojanti kompiuterio ekrane arba popieriaus lape išdėstomiems objektams (tekstui, paveikslams ir kt.) skirtą vietą. Tinka visoms lentelę sudarančioms linijoms pavadinti (ne tik išorinėms… …

  Enciklopedinis kompiuterijos žodynas